Sân Chơi Tài Xỉu(www.vng.app):中国铝业(02600.HK)及云铝股份拟向中铝高端制造进行增资

Sân Chơi Tài Xỉu(www.vng.app):Sân Chơi Tài Xỉu(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。Sân Chơi Tài Xỉu(www.vng.app)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,Sân Chơi Tài Xỉu(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

格隆汇12月11日丨中国铝业(02600.HK)公布,公司拟以所属青海分公司、连城分公司、贵州分公司扁锭相关资产及负债的经评估后净值约人民币1.83亿元(以最终经备案评估报告为准)及现金人民币2.2亿元向中国铝业集团高端制造股份有限公司(以下简称"中铝高端制造")进行增资。公司控股子公司云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份")拟以其全资子公司云南浩鑫铝箔有限公司(以下简称"云铝浩鑫")100%股权及相关资产(包括机器、设备、构筑物等固定资产及土地使用权等无形资产)经评估后净值约人民币12.33亿元(以最终经备案评估报告为准)及现金人民币0.9亿元向中铝高端制造进行增资。前述增资完成后,公司及云铝股份预计将分别取得中铝高端制造约2.08%及6.86%的股权(以最终经备案评估报告为准)。

,

chơi Đánh bạc bóng đá(www.vng.app):chơi Đánh bạc bóng đá(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。chơi Đánh bạc bóng đá(www.vng.app)game tài Xỉu chơi Đánh bạc bóng đá online công bằng nhất,chơi Đánh bạc bóng đá(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

,

中铝高端制造为公司控股股东中国铝业集团有限公司(以下简称"中铝集团")的控股子公司,由于公司及云铝股份与中铝高端制造同受中铝集团控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

,

game Đánh bạc(www.84vng.com):game Đánh bạc(www.84vng.com) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。game Đánh bạc(www.84vng.com)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,game Đánh bạc(www.84vng.com)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

添加回复:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。